Close
Skip to content

Scenekunst

Teater
Ny-Cirkus

Scenekunst – FÆLLES fagligt liv

Om scenekunst

Du vælger om du vil arbejde med Teater eller NyCirkus når du kommer på skolen. En del af jeres timer vil være sammen, og I kommer til at opleve og medskabe scenens magi udspændt på teater- og NyCirkus-linjerne. De to linjer arbejder med det sceniske udtryk, indtryk og aftryk, og indfanges gennem forskellige processer og produktioner – på den enkelte linje for sig og sammen.

Teater

Som elev på Teaterlinjen vil du møde to ‘grundstrømninger’ i betragtningen af skuespillerens arbejde.

I den ene mærker skuespilleren efter, hvad der foregår inde i os her og nu og sætter så det vi møder i spil. Vi afdækker virkeligheden og opøver din evne til at give et sandfærdigt og hudløst portræt af den karakter, du arbejder med. Nøgleord er kamp, at bruge både din lidelse, men også dit selvværd og viljekraft til at vinde. Skuespilleren er et resultat af verden. Det er det handlende menneske, der kæmper for at overvinde modstand og nå sit mål. Brændstoffet er den indre eller ydre modstand, livsdrømmene og længslen.

I den anden retning tales der om ikke at presse sit spil. Udgangspunkt er sårbarheden og kærlighed. Skuespillerne bliver her særlige eksistenser og formidlere. De er hudløse og transparente. De er jordbundne, men lette. De er enkle og åbne. De er vejledere, der gennem sprog bevidst søger at skabe særlige rum, som ikke bare er af denne verden, men som musikalsk sprog lig sangen, som er sjælelig og mytisk. Og opgaven er så detaljerigt som muligt at gestalte dette rum, der formidler i en anden dimension end den, der bare er virkeligt og realistisk.

Gennem et semester møder du en bevidst organiseret og systematisk værktøjskasse til træning af dit skuepillerinstrument. Vi arbejder med skuespillerens ydre teknik, hvor vi fokuserer på udviklingen af din krop, din stemme, dit sanseapparat og dit mentale beredskab.
Vi kombinerer arbejdet med den ydre teknik med indledende monologarbejde, hvor vi med udgangspunkt i moderne danske dramatik styrker din bevidsthed og skaber gode vaner i forhold til stemmens mangfoldighed og muligheder.

Nycirkus

Nycirkusforestillinger spilles alle steder, både på almindelige teaterscener, udendørs i byrummet og i små og store cirkustelte. Nycirkus er en alternativ cirkusform, der blander exceptionel fysisk formåen og kunst. Nycirkus definerer sig som selvstændig scenekunstform, definerer sig i forhold til andre scenekunst-former, og omdefinerer fortsat sig selv for at skabe nyt og afsøge nye muligheder.

Ny cirkus er for dig, der ønsker at skabe en kunstnerisk mangfoldighed, og som ønsker at arbejde med en dramaturgisk sammenhæng eller med en narrativ dimension. Det er for dig, der ønsker at skabe et kunstnerisk eksperiment gennem mødet mellem flere sceniske discipliner

På NyCirkus kommer du til at arbejde med:

 • karakterer og udtryk, 
 • kan lide at arbejde fysisk med kroppen eksempelvis gennem dans, parkour, poledance, styrketræning
 • fordybe dig i finesser med jonglering, kendama og lign.
 • inspireres gennem samarbejde 
 • udfordringer og arbejde kreative
 • skabe sceniske figurer, som rækker ud over faste skabeloner.

Gennem semesteret vil du blandt andet blive mødt med følgende cirkusdiscipliner:

 • Gulv-akrobatik
 • Luft-akrobatik (fx Trapez, Aeriakl Hoop, reb, silks, straps
 • Partnerakrobatik
 • Jonglering
 • Kinesisk pæl

Vi lægger stor vægt på en god fysisk grundform og styrke- koordination- og smidighedstræning. Jo længere vi skrider frem i semesteret, des mere arbejder vi med selvvalgte discipliner, og afslutter med en fælles turné. Vi arbejder på tværs af og tæt sammen med de andre linjer på skolen, da det er vores erfaring, at vi gensidigt kan inspirere og begejstre hinanden.

Vi har et nært samarbejde med andre europæiske cirkusskoler.

Dans

Som danser vil du få rigtig meget ud af at være på NyCirkus eller Teater hvis du er interesseret i at udvikle dit sceniske talent, i akrobatik og i at udforske moderne måder at lave forestillinger på.

 

Andre fag

Portfag

Dette er et fag som forener de linjefag, der er beslægtede. Det drejer sig om:

 • MusikProduktionsfagene
 • Musikfagene
 • Scenkunstfagene.

De tre portfag har i løbet af semestret timer sammen, hvor fokus er på det, de har til fælles, der hvor de kan øse sammen og skabe synergier.

Kundskabsfag

Kundskabsfaget er et fag, hvor du bliver dygtig til en færdighed. Det er et valgfag som du vælger to gange pr. semester og har på tværs af linjerne.

I øjeblikket tilbyder vi nedenstående fag, men disse kan variere alt afhængig af, hvad lærerne udbyder og tiden kalder på.

 • Improvisation
 • Brugsklaver
 • Jonglering
 • Stemmetræning
 • Studieteknik
 • Nørkleri
 • Malerkunst

Åndsfag

Åndsfag er et valgfag som du vælger to gange i løbet af semesteret. Det er fag, hvor du ikke finder svar, og hvor du sammen med de andre på holdet reflekterer, debatterer, samtaler og forundres over stor og små spørgsmål i livet.

I øjeblikket er det nedenstående fag, der tilbydes, men disse varierer, alt afhængig af sæson og interesse.

 • Filosofisk salon
 • Verden hvorhen
 • Samtalestuen
 • Læseklubben
 • Bæredygtighed
 • Protestsange – Kunst og politik

Fællesfag

Vi har fællessamlinger, højskoleaftner og meget andet fælles fagligt indhold. bland andet:

 • Vi synger sammen i vor fælles store kor en gang om ugen.
 • Sang, Spil og Bevægelse (SSB) er et fag for alle, som samler os, og gennem alvorlig leg gør os bedre til at være sammen, og udvikler vor kropslige rytmesans samtidigt.

At leve og arbejde sammen

– Et Sammensurium

Det er Musik- & Teaterhøjskolen!

Her forsøger vi at begribe verden med gennem undren, det gør vi ved at gribe om livet, fordi vi er grebet af at leve.

Samfund

Højskolen er et lille samfund. Her har vi fundet sammen for at skabe skole sammen. 

Samleve

På højskolen bor vi på værelsesgange, på værelser med plads til to, rundt om i alle det gamle mejeries krinkelkroge.

Samtale

Vi taler sammen – alle sammen. Vi er gjort af mennesker der er interesserede i andre, og ønsker at udvikles med andre.

Samarbejde

Højskole er skole og samvær i et. Vi arbejder sammen, og støtter op om hinanden. Det kan være svært at skille undervisning og samvær ad – og det vil vi helle ikke hele tiden.

Samlesæt

På højskolen kan du sammensætte et skema med en buket af diverse fag som støtter op om dine drømme, ligesom du vil blive udfordret på dem.

Samspil

Vi har både fag sammen, og arbejder sammen på tværs af linjer. Når vi laver en forestilling kommer alles kompetencer i spil, og vi løfter det højere op. Elektroniske musikere laver klangflader til en teaterforestilling. Sangskrivere og musikere arbejder sammen om musik til en NyCirkus forestilling – osv osv.

Sammenhængskraft

På højskolen oplever man et helt enestående fællesskab. Man får ganske enkelt en gruppe mennesker ind på livet, som man efter al sandsynlighed vil komme til at kende resten af sit liv. Nogle af disse vil måske også blive professionelle partnere i arbejdslivet. 

Samtidighed

Vi er sammen hele tiden. Vi er ikke adskilt af mobilers glasplader, eller aftaler ude i byen. Vi kan gøre ting NU.

Samklang

Vi lever i samklang med hinanden – som mennesker og med naturen som helhed. Vi mener, vi alle skal være dygtige til at bære bæredygtigheden, og det gør vi ved at balancere forholdet mellem det ‘kulturlige’ og naturlige.

Vi er ikke blot forbundet til hinanden på skolen, men tillige med lokalsamfundet, som er en by i det midtsønderjyske.  Vi nyder at have samstemthed med byen og det sønderjyske og mærke, at det netop er her højskolen hører til.

I lokalområdet får vi også langt det meste af vore råvarer, og køkkenet sørger for at maden er sund og mættende – uanset om du spiser kød eller er vegetar/veganer. 

Sammen

Vi er en blandet flok af ansatte på Musik og Teaterhøjskolen. Mennesker med mange forskellige historier, interesser, kundskaber og udtryk. Sammen med jer sætter vi dagligt vores aftryk på højskolen med, hvad vi kan og tror på.

Blandede billeder

Herunder et par billeder fra højskolen. Se meget mere på SoMe.