Close
Skip to content

Dagligdagen 

Et sammensurium af kreativt samvær, hvor fritid og undervisning ikke nødvendigvis kan skilles ad.

At leve og arbejde sammen

– Dagligdagen i kort form…

Det er Musik- & Teaterhøjskolen!

Her forsøger vi at begribe verden med gennem undren, det gør vi ved at gribe om livet, fordi vi er grebet af at leve.

Samfund

Højskolen er et lille samfund. Her har vi fundet sammen for at skabe skole sammen. 

Samleve

På højskolen bor vi på værelsesgange, på værelser med plads til to, rundt om i alle det gamle mejeries krinkelkroge.

Samtale

Vi taler sammen – alle sammen. Vi er gjort af mennesker der er interesserede i andre, og ønsker at udvikles med andre.

Samarbejde

Højskole er skole og samvær i et. Vi arbejder sammen, og støtter op om hinanden. Det kan være svært at skille undervisning og samvær ad – og det vil vi helle ikke hele tiden.

Samlesæt

På højskolen kan du sammensætte et skema med en buket af diverse fag som støtter op om dine drømme, ligesom du vil blive udfordret på dem.

Samspil

Vi har både fag sammen, og arbejder sammen på tværs af linjer. Når vi laver en forestilling kommer alles kompetencer i spil, og vi løfter det højere op. Elektroniske musikere laver klangflader til en teaterforestilling. Sangskrivere og musikere arbejder sammen om musik til en NyCirkus forestilling – osv osv.

Sammenhængskraft

På højskolen oplever man et helt enestående fællesskab. Man får ganske enkelt en gruppe mennesker ind på livet, som man efter al sandsynlighed vil komme til at kende resten af sit liv. Nogle af disse vil måske også blive professionelle partnere i arbejdslivet. 

Samtidighed

Vi er sammen hele tiden. Vi er ikke adskilt af mobilers glasplader, eller aftaler ude i byen. Vi kan gøre ting NU.

Samklang

Vi lever i samklang med hinanden – som mennesker og med naturen som helhed. Vi mener, vi alle skal være dygtige til at bære bæredygtigheden, og det gør vi ved at balancere forholdet mellem det ‘kulturlige’ og naturlige.

Vi er ikke blot forbundet til hinanden på skolen, men tillige med lokalsamfundet, som er en by i det midtsønderjyske.  Vi nyder at have samstemthed med byen og det sønderjyske og mærke, at det netop er her højskolen hører til.

I lokalområdet får vi også langt det meste af vore råvarer, og køkkenet sørger for at maden er sund og mættende – uanset om du spiser kød eller er vegetar/veganer. 

Sammen

Vi er en blandet flok af ansatte på Musik og Teaterhøjskolen. Mennesker med mange forskellige historier, interesser, kundskaber og udtryk. Sammen med jer sætter vi dagligt vores aftryk på højskolen med, hvad vi kan og tror på.

Nedenfor kan du læse meget mere om hvordan vi er sammen i dagligdagen.

Samfund 

Højskolen er et lille samfund. Her har vi fundet sammen for at skabe skole sammen. Vi har meget for med hinanden – fag, samvær, nærvær og tilstedevær i og udenfor timer og skemalagte aktiviteter. Her lærer vi sammen, spiser sammen, løber, går og slentrer vi sammen, gør rent sammen, taler sammen om stort og småt – praktisk og eksistentielt; her fester vi sammen, lever sammen og børster tænder sammen. Og det er netop i dette samtalende samtidige samfund, at sammenspillet, sammenhængskraften og samstemmigheden finder sted. Det er her på denne lille højskole, at vi møder os selv gennem de andre, fordi vi ikke kan gemme os bag skærme og redigerede billeder, men er tilstede med hinanden hele døgnet – at vi kommer nærmere på dem, vi er, eller at vi er nogle andre, end vi troede. Det er i dette sammenkog og sammensurium af levende liv, at højskolefællesskabet udfolder sig.

Højskolen er en værens-åbning af samtidighed, hvor vi afprøver os selv – kommer op at flyve, falder og samles op for at opleve, at vi hører til.

Samleve

På højskolen bor vi på værelsesgange (på værelser med plads til to) rundt om på det legendariske mejeri. Værelserne er placeret oppe under taget, henover sale, ned ad snoede gange og bag hækken. Det er alle værelser med navne og stemninger, der ikke blot vidner om et sted, der emmer af fordomsvirke, men et sted, der har dannet ramme om mange års kreativitetsåbnende processer: melodier, trin, taler, stemmer og sange, der aldrig forstummer.
Vi er inddelt i BoGrupper, der sammen udgør en mindre enhed i det store fællesskab; BoGruppen er sammen om at varetage tjanser og skabe fællessamlinger, højskoleaften og weekendaktiviteter.
BoGrupperne er sammensat efter størst mulig forskellighed, således at man her kommer sammen med andre end dem, man går på linje med, eller dem, der stammer fra den landsdel eller verdensdel, man kommer fra. (Corona udfordrer denne model, men det er stadig vore kongstanke).

Samtale

På højskolen taler vi sammen. Vi er et sted gjort af det levende ord. Vi laver skole sammen hver dag hele året rundt med jer, der nu er en del af skolen. Det er med jer, vi laver skole – altid med afsæt i samtalen. Samtalen finder sted i døråbningen, på gangen, under trappen, i salen, i mødet og over måltidet, som vi altid deler med hinanden. Vi vægter den levende samtale højt og mødes hver dag til fællessamlinger for at tale og synge sammen, så alle bliver set, hørt og favnet.

Samarbejde

Højskole er skole og samvær i et. Det betyder, at vi udover timer på linjerne og valgfagene lever og ånder sammen. Vi har et væld af faciliteter som er åbent døgnet rundt og kan benyttes døgnet rundt – og naturligvis altid under hensyn til andre og skolens døgnrytme.

Storekor

Koret er et fælles kor for hele skolen. Her synger vi sammen en gang om ugen. Et kor, hvor alle stemmer tilsammen skaber netop den smukke fælles-skabte klang, der er højskolens. Vi synger af den blå, og af og til i mange andre farver.

SSB

Sang, Spil og Bevægelse er et fag, der  bygger på den basale værdi af musikalsk samvær og det naturlige kropslige udtryk, som musikken skaber, – altså værdien i ganske enkelt at have det sjovt sammen med sang, spil og bevægelse. Det helt særlige og enestående ved dette er, at et sådant samvær transcenderer alder, kulturel baggrund, interesser og færdigheder. Det afgørende er ikke resultatet men derimod samværet, gruppeenergien og alle de positive sociale aspekter ved det musikalske samvær.

Samlesæt

På højskolen kan du sammensætte et skema med en buket af diverse fag. Du kan vælge at tone dine fag meget i en retning og dermed smalt, og du kan vælge en bred palette af udbud og dermed sange på mange forskellige fag. Med andre ord, du samler selv dit skema, naturligvis med forbehold for om valgfaget oprettes.

Samspil

Vi har linjer og valgfag og en række fællesfag, og udover dette har vi et væld af tværfaglige aktiviteter, hvor fagene gensidigt danner baggrund for inspiration og næring til at gå nye veje ad ukendte stier og opdage nye vidder. EM laver lyd til NyCirkus, musik skaber sammen med teater en forestilling, og debatfaget skaber sammen med ‘SK’ protestsange til tiden etc. Således har du – udover dit linjefag sammen med de andre i din port – et fag sammen med dem, hvor I fordyber jer i jeres fællesfaglige dimension (læs mere under ‘Alt det ekstra’-undersiden). Derudover vælger du et kundskabsfag, hvor du lærer at mestre en færdighed samt et åndsfag, og endelig har du sammen med alle på skolen kor og SSB (Sang, Spil og Bevægelse) og Ugens brændpunkter, samt naturligvis den daglige fællessamling, hvor vi synger, bliver beriget med indsigt i et emne eller et tema enten ved en elev eller en lærer og synger et par sange. 

Sammenhængskraft

På højskolen oplever man et helt enestående fællesskab. Man får ganske enkelt en gruppe mennesker ind på livet, som man efter al sandsynlighed vil komme til at kende resten af sit liv. Højskole er her og nu og samtidig også et forunderligt netværk. Det er kæmpe stort at opleve og nogle gange bliver man først rigtig klar over det, når det klinger ud; akkurat som det er med et væld af andre ting i livet…
Og selv om alle os, – der er i, med og omkring højskolen – altid begynder opholdets kvaliteter som fællesskabsgivende og -styrkende, så er det også nødvendigt at sige, at man i en opstart (og nogle gange også under opholdet) rammes af ensomhed, uro og utilstrækkelighed; og det er helt normalt, for med intensiteten følger også mødet med sider af en selv, der har været og kan pakkes væk, når man ikke skal leve sammen med andre døgnet rundt. Blandt andet derfor er højskole så udviklende i alle måder – naturligvis fagligt, men helt sikkert og ofte endnu mere socialt og personligt. 

Samtidighed

Meget af vort liv leves i tid, hvor vi har samvær med vores nære og kære gennem platforme og Devices af forskellig karakter. Vi er ikke sammen i kød og blod, men på afstand, og vi kan hoppe videre, hvis vi keder os, eller noget kommer for tæt på, eller hvis vi bare hellere vil noget andet. Vi er ikke (- eller vi føler os ikke) forpligtede på hinanden.
På højskolen derimod er vi sammen her og nu, i støv og ånd. Vi er i rum sammen, udleveret og overleveret til hinanden. Vi kan ikke bare hoppe videre til en anden virtuel virkelighed, vi har et ansvar for det fællesskab, vi er en del af, og det vi sammen skaber og vil med hinanden. Vi er samtidige.

Samklang

Vi lever i samklang med hinanden – som mennesker og med naturen som helhed. Det ligger os på Musik- & Teaterhøjskolen på sinde, at ‘leve dette’. Vi gør noget ud af at bruge lokalt producerede fødevarere, at vi spiser klimavenligt og passer på den verden, vi har. Vi sorterer vores affald og har henlagt områder til blomsterenge for at sikre den trængte biodiversitet. Vi mener, vi alle skal være dygtige til at bære bæredygtigheden, og det gør vi ved at balancere forholdet mellem det ‘kulturlige’ og naturlige.

Samstemme

Vi er ikke blot forbundet til hinanden på skolen, men tillige med lokalsamfundet, som er en by i det midtsønderjyske. Den ligger på en “bakkeø” midt i det flade marsklandskab, der af hedens opdyrker, Dalgas, blev omtalt som ”en ophøjet Gjenstand omtrent som en omvendt Terrin paa et stort Bord.” Her på bakkeøen har der ligget en landsby siden middelalderen, og under 1. Verdenskrig voksede byen kraftigt, fordi de preussiske myndigheder gjorde byen til administrationsby for omegnen, hvilket særligt ses på byens arkitektur. I byen findes et aktivt kulturliv med skolens teaterbygning som omdrejningspunkt, samt en lokaltdrevet  biograf. Vi nyder at have samstemthed med byen og det sønderjyske og mærke, at det netop er her højskolen hører til.

Sammen

Vi er en blandet flok af ansatte på Musik og Teaterhøjskolen. Mennesker med mange forskellige historier, interesser, kundskaber og udtryk. Sammen med jer sætter vi dagligt vores aftryk på højskolen med, hvad vi kan og tror på.

Vi er til-sammen

Personalet

Vi arbejder sammen og er i det hele taget meget sammen, men vi er det fordi vi ønsker at lave rammen for et samvær der er større. Et samvær på tværs af erfaringer og aldre. Vi er:

Alexander: EM lærer (Barsel), Alice: Køkkenassistent, Andreas: LP lærer, Anna Emilie: NyCirkus lærer, Brian: Teaterlærer, Cathrin: Danselærer, Christa: Sekretær, Claus: EM lærer, Erik: Bevægelseslærer, Fehim: KøkkenSouschef, Hartvig: Viceforstander, Ingvild: Danselærer, Kirsten: Kostumier, Louise: Musiklærer, Mette: Bogholder, Polle: Pedel, Ronni: Køkkenchef, Sascha: Forstander, Sofie: Sanglærer, Tom: Musiklærer, Xenia: EM lærer

Blandede billeder

Herunder et par billeder fra højskolen. Se meget mere på SoMe.